iXtreme.se


Quick links: content, navigation, search.


Svenska Engelska Tyska

Navigation


  Ordlista

Swedish, 14. January 2013, DragonSlayer,

0800:
Ett speciellt firmware för xbox 360 läsaren, som gör att läsaren känns igen i windows och då kan användas för att rippa originalskivor.

ABGX360:
Program för att kontrollera image filer om dom är stealth. Kontollerar även mot en onlinedatabas så att det kan verifieras.
Läs mer om abgx360.

ACTIVATE.ISO:
Med denna skiva kan man om man har iXtreme v1.6x starta skivor utan Stealth.
Läs min guide om One Shot Boot

AP2.5:
AntiPiracy v2.5 Checks
Ett nytt kopierings skydd som arbetar tillsammans med dashboarden (2.0.12413.0 och senare).
Det första spelet med detta skydd tycks vara Fable 3. Hitachi och Samsung drivar kan inte hantera detta skydd och struntar helt i det.
Dessa nya skivor är av typen "updated DVD-XGD2" och använder SSv3.
Det läskiga är att de började patcha spel med detta redan 19 April 2009 (idag 2010-11-17)
Om AP2.5 triggas så kan den corrupta din gamertag (måste återskapas via Xbox-live eller av-flaggas)
Xval 2.0 säger "Failed AP25 Challenge" (din konsoll flaggas för ban) läs mer

AP2.6:
Utveckling av ap2.5, kräver LT+ v1.92 eller senare

BAN:
Om microsoft upptäcker att konsollen är modifierad kommer konsollen att bli bannad. Man kan då inte ansluta till xbox live för att hämta uppdateringar etc. När du gör ett nätverkstest får du statuskoden Z: 8015-190D.

BOOKTYPE:
Ett sätt att ange datainnehåll på CD/DVD media, på tidigare xtreme firmwares krävdes att skivan hade ändrad booktype från DVD+R DL till DVD-ROM.

BRICKA:
Slang som kommer från engelskans tegelsten (brick). Om man flashar in fel firmware i en drive kanske det inte går att återställa efter en omstart!
Enligt uppgift kan man alltid tömma och flasha om Philips drivarna benq & lite on
På Hitachi-LG och Toshiba-Samsung måste man löda loss flashminnet och programera om i en externa programerare innan man löder tillbaks det igen.

BURNER MAX:
iXtreme Burner Max firmware är en firmware som finns för Liteon iHas brännare, denna gör så att man kan bränna XDG3 skivor på vanliga DVD+R DL skivor.
Brännaren är ganska vanlig och säljs även under andra namn, mer information på sidan iXtreme Burner Max.

CONNECTIVITY KIT:
Ett kort som används då man vill strömförsörja en xbox 360 DVD-läsare utan att använda sin xbox 360. Brukar ha en knapp för mode-b (Hitachi-LG upp till v59). en knapp för eject. Nyare modeller har även strömbrytare och serie-interface för liteon läsaren.
Mitt kit är av den äldre modellen utan strömbrytare och serie-interface, så jag har modifierat mitt Xecuter Connectivity Kit

CPU-KEY:
En nyckel inne i själva processorn.. Kan plockas ur med hjälp av Timing Attack eller JTAG Xell Hack på konsoller med dashboard 2.0.7371.0 eller lägre.

DAE.BIN:
Fil i NAND som anger vilka challenges och vilka svar som skickas till/från DVD-spelaren
Gäller endast AP2.5 & XGD3 spel.
dae är en förkorting av DvdAuthEx
OBSERVERA att även ODDE använder en kopia av denna för att kunna starta AP25 och XGD3

DASHBOARD:
Menysystem och operativsystem på xbox.
olika versioner av dashboarden + download

DMI:
D
isc Manufactoring Information, del av Stealth

DVD-KEY:
En nyckelsträng i firmware som behövs för att det skall fungera. DVD-spelarens nyckel är ihop-parad med moderkortet, utan nyckel eller felaktig nyckel fungerar inte xbox 360 spel. DVD-film och CD-Audio fungerar dock. Med hjälp av CPU-nyckel kan man läsa DVD-nyckeln från NAND datat.

EXPLOIT:
När man utnyttjar en bugg för att köra kod.

EXTREME:
Felaktigt namn på Xtreme firmware.

FIRMWARE:
Programvara för att styra hårdvara (integrerad i hårdvaran).

FIRMWARE CHIP:
Dessa gör samma saker som Xtreme firmware, men kan inte uppgraderas, skivorna skall brännas på ett speciellt vis, behöver lödas in. rekommenderas inte.

FLASH:
Firmware lagras i ett minne av flash-typ, själva programmeringen kallas flash.

IEXTREME:
Felaktigt namn på iXtreme.

IXTREME:
Den senaste typen av firmware för xbox 360 läsare.

IXTREME LT:
iXtreme "Lite Touch" är den senaste generationen av xtreme firmware. I denna har man ändrat så lite som möjligt för att likna original så mycket som möjligt.

KAMIKAZE:
En metod av Geremia &  Maximus att låsa upp Winbond SPI locks på Slim liteon DVD-n, utförs med fördel med hjälp 360 Lizzard.

KREON:
En speciell firmware som kan flashas in en en "vanlig" PC-DVD läsare, som då får samma funktioner som en xbox360 läsare med 0800 firmware.
I nuvarande versioner fungerar dock inte SSv2

LAYERBREAK:
Specificerar vid vilken sektor som skivan byter lager. För xbox 360 xtreme firmwares används 1913760.
för XGD3 skivor skall .dvd filen innehålla 2133520 resultatet kommer dock bli 2086912.

LIZZARD 360:
Hårdvaruflashare för xbox360 drivar, kan användas helt utan dator.

MODE-B:
Ett läge som används på Hitachi-LG drivar för att dom skall hittas av windows, äldre drivar kan man få i mode-b läge genom att använda ett connectivitykit eller genom att starta på linux-skivan slax. För senare drivar (78,79) finns det en audio-exploit man måste använda för att låsa upp driven. Mode-B kallas även "Venodor mode"

NAND:
Här lagras dashboarden och key-vault.. krypterad med CPU-KEY.
i Key-vaulten lagras även DVD-KEY.

NXE:
New Xbox Experience. Dashboard 2.0.7159.0 och senare.

ODD:
O
ptical Disk Drive (DVD spelare)

ODDE:
O
ptical Disk Drive Emulator
Det har på senare tid kommit utrustning som kan bytas ut mot ODD.
Dessa gör så att du kan spela från USB/ESATA hårddisk. några exempel på utrustning:
xK3y - x360key
Boxzii
Wasabi x360
XODE Jukebox
Själv har jag en Wasabi 360. Jag valde denna eftersom den använder ESATA disk istället för USB så den är mycket snabbare än de andra alternativen. I övrigt är dom väldigt lika.

ONE SHOT BOOT:
Med denna skiva kan man om man har iXtreme v1.6 starta skivor utan Stealth.
Läs mer i forumet om One Shot Boot.
Samma skiva används till äldre firmware för att aktivera 0800 läge (activate.iso).

OSIG:
Optical Signature? DVD drivens modell och version är ihopaparad och inprogrammerad i konsollens NAND.. därför behövs spoof när man byter drive.

PFI:
Physical Format Information, del av Stealth

PMT-PROBE:
En ny metod som gör att man inte behöver löda i LiteOn Drivar. Man probar mot MPX01 punkten

PROBE:
En spetsig ledare som man håller mot Lite On drivens TX punkt för att slippa att löda när man skall läsa ut identifieringsinformationen.

REGION:
Xbox 360 hårdvaran är knuten till en geografisk region. Europa och Australien använder PAL. Din konsoll är högst troligt PAL ifall du inte importerat den själv. I själva programfilen XEX står det specificerat för vilken region den fungerar. Det finns listor på "releaser" som fungerar i de olika regionerna.  På releasernas namn brukar det finnas RF som står för Region-Free. Andra regioner är NTSC-U (amerika) och NTSC-J (asien). Om du är osäker finns informationen även i informations rutan när du kör abgx360.

RELEASE DATUM:
Det är viktigt att man inte kör ett spel innan release datum, alltså datumet då spelet släpps i butik.. kolla med någon online-butik eller via den här länken

ROL:
Ring of Light .. 4 gröna kvadranter som visar vilka handkontroller som är aktiva samt en Power symbol i mitten som visar om konsollen är igång.. power symbolen blinkar även när DVD släden matas ut. Om något fel på konsollen lyser kvadranterna i stället rött .. Se RROD:

RROD:
Red Ring Of Death. Detta är ett felmeddelande som kan betyda lite vad som helst. Försök inte fixa detta själv utan ring microsoft direkt. På vissa av dessa fel så har Microsoft utökat garantin till 3år. Det är en del saker som gör att garantin inte gäller:
Om xboxen är bannad gäller inte garantin.
Det är bara första ägaren som garatin gäller för (nämn inte att du köpt den begagnad).

SLAX:
En linux-boot skiva som kan försätta hitachi läsare i mode-b läge.

SLIM:
En ny tunnare version av xbox360, släpptes sommaren 2010.
Tystare och svalare konsoll.

SPLIT-VID:
Splitvid är när man har samma information i båda videopartitionerna, Xtreme och iXtreme tom v1.61 har skött detta automatiskt.
Med iXtreme LT så måste skivan ha båda videopartitionerna - SplitVid.

SPOOF:
Lägger över identifieringsinformation till annan hårdvarutyp eller version. Observera att vissa drivar är inte "live-säkra" att spoofa mellan olika tillverkare.

SPUTNIK360:
Ett chipp som Team-Xecuter tagit fram för upplåsning av slim liteon drivar med Macronix flash (Russian-Hack)

SS:
Security Sector. Det är viktigt att denna ligger på "rätt" ställe, detta styrs av Layerbreak.
SSv1 & SSv2 finns i dagsläget. from hösten 2010 finns även SSv3

STEALTH:
Informations partitioner för kopierings-skyddet. exempel på partitioner PFI/SS/DMI/GAME/VIDEO.
Stealth kontrolleras med programmet abgx360.

TRIDENT MX:
En probe som gör att man kan låsa upp SPI lock på Slim Lite-on drivar med Macronix flash (Russian Hack)

UNCRIPPLE:
Un-Ban. Man kan få konsollen (inte xbox live) att glömma att den är bannad genom att ändra i NAND minnet. Den slutar då att flagga Savegames och Profiler som Untrusted

UNLOCK:
Hitachi drivar 78-79 behöver låsas upp efter att man fått dom i Mode-B med slax.

WAVE 1 & 2:
I de första spelen var video partitionen identisk (wave1) sen kom det en ny videoparition (wave2).

WAVE 3:
Videopartition med NXE dashboard.

WAVE 4:
Videopartition med NXE från Augusti 2009. Wave 5, Wave 6, Wave 7, Wave 8 & Wave 9 skiljer inte på annat sätt än att det är olika dashboard i videopartitionen
Mer om Wave4

WAVE 8:
Videopartition med Kinect Dashboard

WAVE X:
Används för att beteckna en ny eller ospecificerad videopartition.

XBOX LIVE:
Online Community speciellt för xbox. Två kontotyper Guld och Silver:
med ett Guld-abonemang kan man spela online (ca 600:-/år).
Nytt namn på abonemangen (Free istället för silver och Gold istället för Guld)
Uppdateringar av spel är gratis och tankas ned automatiskt. De flesta game-addons kostar pengar och får väljas manuellt.

XGD3:
Xbox Game Disk v3
Nytt fomat för orginal skivor, med högre lagringskapasitet.
För att befintliga läsare skall kunna läsa dessa nya skivor så flashar microsoft om din drive under installationen av dashboard 2.0.13146.0 och senare.
Skivor med detta format använder även AP2.5

XLINK KAI:
Har igentligen inget med hackade konsoller att göra.. Detta är en online tjänst som gör att du kan spela system-link enablade (LAN) spel över internet.
registrera dig och hämta klient på http://www.teamxlink.co.uk. System-Link har en inbyggd spärr som blockar dig om du har en ping på mer än 30ms.

XTREME:
Den första typen av hackad firmware för xbox 360 läsarna.

XVAL 2.0:
Ett program för att tolka X: koderna på konsollen, man kan t.ex se om konsollen är flaggad för ban.
se mer på xboxhacker bbs


Ordlista

Termer relaterade till xtreme/iXtreme firmware & xbox 360. Här hittar du det mesta!

Google AdSense
Twitter: dragonslayer_se

    Twitter: TeamJungle

      Twitter: ScenyX

        Twitter: Razkar_