iXtreme.se


Quick links: content, navigation, search.


Svenska Engelska Tyska

Navigation


  Guide: Använda #xbins

Swedish, 04. July 2011, DragonSlayer,

Den här guiden visar hur du använder programmet Auto-Xbins 2008 (AKA "Easy Xbins") för att hämta filer och program till xbox eller xbox 360 från IRC kanalen #xbins.
Besök 360Mods.net för att se om det finns uppdateringar!
Besök www.xbins.org för att se vad som finns på xbins!

Hämta och installera

 1. Klicka på länken ovan för att hämta programmet
 2. (Vissa antivirus program kan ha probem och tror att det är en Win32/IRCBot trojan) (det är ju en IRCbot)
 3. Spara det i en lämplig mapp.. ex /Program/xbins/ (det behöver inte installeras)
 4. Skapa en genväg till ditt skrivbord

Använda

Starta Auto-Xbins 2008 genom att dubbelklicka på ikonen på ditt skrivbord!.

Programmet startar och kopplar dig till IRC kanalen .. loggar in dig och ansöker om lösenord till FTP servern.. använder lösenordet och loggar in dig på FTP servern.. det kan ta en lite stund.. när du ser följande bild är du inne.

Programmet är indelat i 4 sektioner:

 • Rutan överst är logginformation och statusmeddelanden
 • Rutan i mitten till vänster är din lokala dator, här väljer du vart du vill att filena skall hamna
 • Rutan i mitten till höger är xbins FTP server
 • Rutan längst ner är ditt "kö" fönster

För den som är van vid FileZillas FTP klient så funkar den likadant som den :)
Navigera i den högra rutan.
Ex: om du vill ha Team Xecuters BIOS X2_5035 navigera till:
/XBOX/Console Based Applications/bios/Xecuter/Xecuter2/MULTI_VERSION/
Ex: vill du ha senaste Lite-On Firmwaren navigerar du till:
/XBOX 360/firmware/hacked firmware/LiteOn DG-16D2S/
När du har hittat rätt fil högerklickar du på den, och väljer Add to Queue filen kommer då att läggas till i "kö" rutan längst ned!

När du har lagt till allt du vill ha i kön, (glöm inte att lägga till README och .NFO filerna så att du vet vad du skall göra med filerna)
högerklickar du på en av filerna i kön och väljer Process Queue.

Nu startar hämtningen och du kan se lite statestik och status i "kö" rutan.
När allt är hämtat kan du stänga programmet och du är klar!.

Regler för användande:

"This site contains 100% homebrew files and absolutely NO warez.
Brought to you by #xbins and Team Xecuter
Each person is allowed 30 files a day (text/NFO files do not count toward this, please RTFM).
We do NOT tolerate GREED and you shall be banned if you break this rule."

FTP servern innehåller endast homebrew, INGA warez.
Tillhandahålls av #xbins och Team Xecuter
Du kan endast hämta 30 filer om dagen (text/NFO filer räknas inte)
tankar du mer blir du GREED bannad.

 

  


Guide: Använda #xbins

Guide för hur du använder Auto Xbins 2008 för att hämta filer för xbox och xbox360 från IRC kanalen #XBINS

Google AdSense
Twitter: dragonslayer_se

  Twitter: TeamJungle

   Twitter: ScenyX

    Twitter: Razkar_